• Kapsam
    Üniversitemizin tüm akademik programlarına ilişkin eğitim amaçları, hedefler ve program yeterlikleri,
    ders planları, dersleri ve içerikleri yer almaktadır.
  • HEDEFLER
    Bologna Süreciyle Avrupa Birliği Ülkeleri yükseköğretim kurumlarını yeterlikler
    çerçevesinde değerlendirmeyi ve Avrupa genelinde ortak bir kalite anlayışı oluşturmayı hedeflemektedir.

;