Fakülte / Enstitu Seçmeli Ders Listesi [...]
Kodu Ders Tür Dil T+U+L Saat Kredi AKTS Yarıyıl
{{item.birimKodu}} {{item.dersKodu}} {{item.dersAd}} {{item.dersTuru}} Türkçe {{item.teorikSaati}} + {{item.uygulamaSaati}} + {{item.laboratuvarSaati}} {{item.ulusalKredi}} {{item.aktsKredi}} {{item.yariyilTuru}}
{{key}}
Yarıyıl Kodu Ders Tür Dil T+U+L Saat Kredi AKTS
{{item.yariyilTuru}} {{item.birimKodu}} {{item.dersKodu}} {{item.dersAd}} {{item.dersTuru}} Türkçe {{item.teorikSaati}} + {{item.uygulamaSaati}} + {{item.laboratuvarSaati}} {{item.ulusalKredi}} {{item.aktsKredi}}
Üniversite Ortak Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U+L Saat Kredi AKTS
{{item.birimKodu}} {{item.dersKodu}} {{item.dersAd}} {{item.dersTuru}} Türkçe {{item.teorikSaati}} + {{item.uygulamaSaati}} + {{item.laboratuvarSaati}} {{item.ulusalKredi}} {{item.aktsKredi}}
Amaçlar ve Hedefler
Amaçlar
Hedefler
Program Öğrenme Çıktıları

BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

{{item.icerik}}

BECERİLER

BİLİŞSEL, UYGULAMALI

{{item.icerik}}

YETKİNLİKLER

ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK

{{item.icerik}}

YETKİNLİKLER

BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ

{{item.icerik}}

YETKİNLİKLER

İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK

{{item.icerik}}

YETKİNLİKLER

ÖĞRENME YETKİNLİĞİ

{{item.icerik}}

Sıra Program Öğrenme Çıktıları
{{index + 1}}
Alınacak Derece
Genel Kabul Koşulları
Özel Kabul Koşulları
Önceki Öğrenimi Tanıma
İstihdam Olanakları
Mezuniyet Koşulları
Ölçme Değerlendirme
Bölüm Başkanı ve Akts Koordinatörü
Bölüm Başkanı
Akts Koordinatörü
;